سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, آبان ۰۴ ۱۴۰۰

تلسکوپی چپ و راست کیا سورنتو ۲۰۰۸ اصلی جنیون پارت ۹۸۴۶۱ ۳E500 , 98451 3E500 مشخصات فنی :وزن:۲۰۰گرم– سایز: ۵×۲  x6اینچ – شماره مدل-:۹۸۴۶۱ ۳E500 , 98451 3E500  پارت نامبر-:۹۸۴۶۱ ۳E500 , 98451 3E500-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۳ اکتبر ۲۰۰۸– وزن حمل و نقل: ۲۰۰گرم  

بدون دیدگاه, شهریور ۲۲ ۱۴۰۰

پرژکتور راست کیا سورنتو اصلی جنیون پارت ۹۲۲۰۲ C5110 مشخصات فنی :وزن:۱کیلو گرم– سایز: ۵x 6 x6اینچ – شماره مدل-:۹۲۲۰۲ C5110 پارت نامبر-:۹۲۲۰۲ C5110 -تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۱ دسامبر ۲۰۱۳– وزن حمل و نقل:۱ کیلو گرم

بدون دیدگاه, شهریور ۱۸ ۱۴۰۰

زاپاس بند کیا سورنتو اصلی جنیون پارت ۶۲۸۰۰ C5000 مشخصات فنی :وزن:۸۵۰گرم– سایز: ۵x 5 x6اینچ – شماره مدل-:۶۲۸۰۰ C5000 پارت نامبر-:۶۲۸۰۰ C5000-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۵ اگست ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل: ۸۵۰ گرم  

بدون دیدگاه, شهریور ۰۹ ۱۴۰۰

درجه داخل باک کیا سورنتو و هیوندای سانتافه ۳۵۰۰ اصلی موبیس ۹۴۴۳۰ ۲P000 مشخصات فنی  لوازم یدکی کیا :وزن:۲۰۰گرم– سایز: ۵x 2 x6اینچ – شماره مدل-: ۹۴۴۳۰ ۲P000- پارت نامبر-:۹۴۴۳۰ ۲P000-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۸ ژانویه  ۲۰۱۵– وزن حمل و نقل: ۲۰۰گرم  

بدون دیدگاه, شهریور ۰۹ ۱۴۰۰

درجه داخل باک کیا سورنتو و هیوندای سانتافه ۳۵۰۰ اصلی جنیون پارت ۹۴۴۶۰ ۲P000 مشخصات فنی  لوازم یدکی کیا :وزن:۲۵۰گرم– سایز: ۵x 3 x6اینچ – شماره مدل-: ۹۴۴۶۰ ۲P000- پارت نامبر-:۹۴۴۶۰ ۲P000-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۶ اگست  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل: ۲۵۰گرم  

بدون دیدگاه, شهریور ۰۱ ۱۴۰۰

اویل پمپ موتورهای ۲۰۰۰cc النترا و سراتو جدید اصلی جنیون پارت ۲۱۳۵۰ ۲E021 مشخصات فنی :وزن:۳کیلو گرم– سایز: ۵x 7 x6اینچ – شماره مدل-: ۲۱۳۵۰ ۲E021- پارت نامبر-: ۲۱۳۵۰ ۲E021-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۸ اگست  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل:۳ کیلو گرم

بدون دیدگاه, شهریور ۰۱ ۱۴۰۰

کمک جلو چپ و راست هیوندای I30 و کیا سراتو ماندو کره ای ۵۴۶۵۱ ۲L200, 54661 2L200 مشخصات فنی :وزن:۲کیلو گرم– سایز: ۵x 5 x6اینچ – شماره مدل-: ۵۴۶۵۱ ۲L200, 54661 2L200- پارت نامبر-: ۵۴۶۵۱ ۲L200, 54661 2L200-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۰ اگست  ۲۰۱۳– وزن حمل و نقل:۲ کیلو گرم

بدون دیدگاه, شهریور ۰۱ ۱۴۰۰

درپوش بکسل بند جلو کیا سورنتو اصلی جنیون پارت ۸۶۶۶۷ C5000 مشخصات فنی  لوازم یدکی هیوندای  :وزن:۱۰۰گرم– سایز: ۵x 2 x6اینچ – شماره مدل-: ۸۶۶۶۷ C5000- پارت نامبر-:۸۶۶۶۷ C5000-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۴ اکتبر  ۲۰۱۵– وزن حمل و نقل: ۱۰۰گرم  

بدون دیدگاه, مرداد ۱۱ ۱۴۰۰

کمپرسور کولر کیا سورنتو کره ای ۹۷۷۰۱ ۲P560 مشخصات فنی :وزن:۲کیلو گرم– سایز: ۵×۵  x6اینچ – شماره مدل-:۹۷۷۰۱ ۲P560- پارت نامبر:۹۷۷۰۱ ۲P560– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۵ نوامبر  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل:۲ کیلو گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۲۸ ۱۴۰۰

لنت جلو کیا سورنتو۲۰۰۸ اصلی جنیون پارت ۵۸۱۰۱ ۳EE01 مشخصات فنی :وزن: ۱کیلو گرم– سایز: ۵x 3 x6اینچ – شماره مدل-:۵۸۱۰۱ ۳EE01- پارت نامبر:۵۸۱۰۱ ۳EE01– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۵ اکتبر ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل:۱کیلو گرم