سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, تیر ۲۸ ۱۴۰۰

لنت جلو کیا سورنتو۲۰۰۸ اصلی جنیون پارت ۵۸۱۰۱ ۳EE01 مشخصات فنی :وزن: ۱کیلو گرم– سایز: ۵x 3 x6اینچ – شماره مدل-:۵۸۱۰۱ ۳EE01- پارت نامبر:۵۸۱۰۱ ۳EE01– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۵ اکتبر ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل:۱کیلو گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۲۸ ۱۴۰۰

کمک جلو چپ سورنتو اصلی جنیون پارت ۵۴۶۵۱ C5250 مشخصات فنی :وزن:۱ کیلو گرم– سایز: ۵x  x6اینچ – شماره مدل-:۵۴۶۵۱ C5250- پارت نامبر:۵۴۶۵۱ C5250– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۳ دسامبر  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل:۱کیلو گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۲۸ ۱۴۰۰

لنت جلو و عقب مشترک هیوندای و کیا سورنتو،سانتافه،جنسیس اصلی جنیون پارت ۵۸۱۰۱ ۲PA70, 58302 2PA70 مشخصات فنی :وزن:۱ کیلو گرم– سایز: ۵x  x6اینچ – شماره مدل-:۵۸۱۰۱ ۲PA70, 58302 2PA70- پارت نامبر:۵۸۱۰۱ ۲PA70, 58302 2PA70– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۵ اکتبر  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل:۱گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۲۸ ۱۴۰۰

مجموعه فن کامل کیا سورنتو ۲۰۰۸ اصلی جنیون پارت ۲۵۳۸۰ ۳E950 مشخصات فنی :وزن: ۱کیلو گرم– سایز: ۵×۱۵  x6اینچ – شماره مدل-:۲۵۳۸۰ ۳E950- پارت نامبر:–۲۵۳۸۰ ۳E950 تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۱ سپتامبر  ۲۰۰۸– وزن حمل و نقل:۱کیلو گرم

بدون دیدگاه, تیر ۰۵ ۱۴۰۰

قرقری فرمون کیا سورنتو ۲۰۰۸ اصلی موبیس ۵۷۷۳۱ ۳E010 مشخصات فنی :وزن: ۲کیلو گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۵۷۷۳۱ ۳E010- پارت نامبر:۵۷۷۳۱ ۳E010– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۸ می  ۲۰۰۸– وزن حمل و نقل: ۲کیلو گرم

بدون دیدگاه, تیر ۰۴ ۱۴۰۰

طبق بالا چپ کیا سورنتو ۲۰۰۸ کره ای ۵۴۴۱۰ ۳E100 مشخسات فنی :وزن:۳کیلو گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۵۴۴۱۰ ۳E100- پارت نامبر:–۵۴۴۱۰ ۳E100 تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۲ سپتامبر  ۲۰۰۸– وزن حمل و نقل:۳ کیلوگرم  

بدون دیدگاه, تیر ۰۴ ۱۴۰۰

سیبک طبق کیا سورنتو اصلی جنیون پارت ۵۴۵۷۰ ۳E100 مشخسات فنی :وزن:۱کیلو گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۵۴۵۷۰ ۳E100- پارت نامبر:۵۴۵۷۰ ۳E100– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۱ ژانویه  ۲۰۱۹– وزن حمل و نقل: ۱کیلوگرم  

بدون دیدگاه, تیر ۰۴ ۱۴۰۰

بلبرینگ چرخ جلو کیا سورنتو ۲۰۰۸ ، موهاوی کره ای ۵۱۷۲۰ ۲J001 مشخسات فنی :وزن:۲کیلو گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۵۱۷۲۰ ۲J001- پارت نامبر:۵۱۷۲۰ ۲J001– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۴ ژانویه  ۲۰۰۸– وزن حمل و نقل: ۲کیلوگرم  

بدون دیدگاه, تیر ۰۴ ۱۴۰۰

کویل موتور ۳۳۰۰ cc مشترک آذرا سانتافه،سورنتو اصلی موبیس ۲۷۳۰۱ ۳C000 مشخسات فنی :وزن: ۴۰۰ گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:-۲۷۳۰۱ ۳C000 پارت نامبر:۲۷۳۰۱ ۳C000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۸ سپتامبر  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل: ۴۰۰ گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۰۴ ۱۴۰۰

کاور روی سینی و رادیات کیا سورنتو اصلی موبیس ۸۶۳۶۰ C5000 مشخسات فنی :وزن: ۷۰۰ گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۸۶۳۶۰ C5000- پارت نامبر:۸۶۳۶۰ C5000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۴ دسامبر  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل: ۴۰۰ گرم