سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۱ ۱۴۰۰

پمپ بنزین کیا سورنتو اصلی جنیون پارت ۳۱۱۱۰ C5200 مشخسات فنی :وزن:۱ کیلو  گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۳۱۱۱۰ C5200- پارت نامبر:۳۱۱۱۰ C5200– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۴ اکتبر  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل:۱ کیلوگرم

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۱ ۱۴۰۰

دیسک چرخ عقب سورنتو ۲۰۰۸ , ۵۸۴۱۱ ۳E500 مشخصات فنی: وزن: ۵۰۰  گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-۵۸۴۱۱ ۳E500:- پارت نامبر:۵۸۴۱۱ ۳E500– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۷ می  ۲۰۰۸– وزن حمل و نقل:۵۰۰ گرم  

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۰ ۱۴۰۰

پمپ بنزین هیوندای و کیا سانتافه ۳۵۰۰ و سورنتو اصلی جنیون پارت ۳۱۱۱۰ ۲P400 مشخصات فنی : وزن:۱  کیلوگرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-۳۱۱۱۰ ۲P400 :- پارت نامبر: ۳۱۱۱۰ ۲P400– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۱ اپریل  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل: ۱کیلو گرم    

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۰ ۱۴۰۰

کمک عقب هیوندا و کیا سانتافه و سورنتو ۲۰۱۲ اصلی جنیون ۵۵۳۱۰ ۲W600 مشخصات فنی : وزن:۱  کیلوگرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-۵۵۳۱۰ ۲W600 :- پارت نامبر: ۵۵۳۱۰ ۲W600– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۸ مارس  ۲۰۱۲– وزن حمل و نقل: ۱کیلو گرم  

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۰ ۱۴۰۰

گل پخش کن جلو راست کیا سورنتو ۲۰۱۲ اصلی جنیون پارت ۸۶۸۶۰ ۲P000 مشخصات فنی : وزن:  ۲۰۰گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل- ۸۶۸۶۰ ۲P000:- پارت نامبر: ۸۶۸۶۰ ۲P000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۴ اکتبر  ۲۰۱۲– وزن حمل و نقل: ۲۰۰ گرم

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۰ ۱۴۰۰

راهنما آیینه راست کیا سورنتو اصلی جنیون پارت ۸۷۶۲۳ ۲P000 مشخصات فنی : وزن: ۴۰۰گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-۸۷۶۲۳ ۲P000 :- پارت نامبر: ۸۷۶۲۳ ۲P000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۱ نوامبر  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل: ۴۰۰ گرم  

بدون دیدگاه, دی ۱۱ ۱۳۹۹

سنسور ضربه ایربک روی سینی جلو کیا سورنتو مدل ۲۰۰۸ اصلی فابریک جیینون پارت ۹۵۹۳۰ ۳E600 وزن:۲۰۰  گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۹۵۹۳۰ ۳E600- پارت نامبر:۹۵۹۳۰ ۳E600– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۷ نوامبر  ۲۰۰۸– وزن حمل و نقل: ۲۰۰گرم

بدون دیدگاه, دی ۱۱ ۱۳۹۹

صافی بنزین کیا سورنتو. و هیوندایی سانتافه مدل ۲۰۱۰. اصلی فابریک جیینون پارت ۳۱۱۱۲ ۲P000 وزن:۲۰۰گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۳۱۱۱۲ ۲P000- پارت نامبر:۳۱۱۱۲ ۲P000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۱ می  ۲۰۱۰– وزن حمل و نقل: ۲۰۰گرم

بدون دیدگاه, دی ۱۱ ۱۳۹۹

بلبرینگ چرخ جلو کیا سراتو مدل سایپایی و مدل بالا اصلی فابریک جیینون پارت ۵۱۷۲۰ ۲K000 وزن:۳۰۰گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۵۱۷۲۰ ۲K000- پارت نامبر:۵۱۷۲۰ ۲K000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۷ مارس  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل: ۳۰۰گرم

بدون دیدگاه, آذر ۲۸ ۱۳۹۹

درب سوپاپ هیوندای و کیا سانتافه و سورنتو مدل ۲۰۱۷ برای موتور های GDI اصلی فابریک جیینون پارت ۲۹۲۴۰ ۲GGA0 وزن: ۵۰۰ گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۲۹۲۴۰ ۲GGA0- پارت نامبر:۲۹۲۴۰ ۲GGA0– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۴ مارس  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل: ۵۰۰ گرم