سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, آذر ۲۸ ۱۳۹۹

سیبک طبق کیا موهاوی اصلی فابریک جیینون پارت ۵۱۷۶۰ ۲J000 وزن: ۳۰۰ گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۵۱۷۶۰ ۲J000- پارت نامبر:۵۱۷۶۰ ۲J000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۷ مارس  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل: ۳۰۰ گرم  

بدون دیدگاه, آبان ۱۱ ۱۳۹۹

تسمه دینام هیوندایی و کیا موهاوی ۸ سیلندر و سنتینیال اصلی فابریک جیینون پارت ۲۵۲۱۲ ۳F360 وزن:  ۷۰۰گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۲۵۲۱۲ ۳F360- پارت نامبر:۲۵۲۱۲ ۳F360– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۹ اکتبر  ۲۰۱۹– وزن حمل و نقل: ۷۰۰گرم

بدون دیدگاه, آبان ۱۰ ۱۳۹۹

زنجیر سفت کن کیا موهاوی ۸سیلندر اصلی فابریک جیینون پارت ۲۴۴۱۰ ۳F300 وزن:  ۵۰۰ گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۲۴۴۱۰ ۳F300- پارت نامبر:۲۴۴۱۰ ۳F300– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۴ سپتامبر  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل: ۵۰۰گرم

بدون دیدگاه, آبان ۱۰ ۱۳۹۹

رادیاتور آب کامل موهاوی ۸ سیلندر اصلی فابریک جیینون پارت ۲۵۳۱۰ ۲J800 وزن: ۳ کیلو گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۲۵۳۱۰ ۲J800- پارت نامبر:۲۵۳۱۰ ۲J800– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۴ می  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل: ۳کیلوگرم

بدون دیدگاه, آبان ۰۲ ۱۳۹۹

مشخصات فنی واشر کامل کیا و هیوندایی موهاوی ۸ سیلندر و سنتینیال اصلی فابریک جیینون پارت ۲۰۹۱۰ ۳FA11 وزن: ۴۰۰ گرم– سایز: ۶x12x6اینچ – شماره مدل: ۲۰۹۱۰ ۳FA11 – پارت نامبر: ۲۰۹۱۰ ۳FA11 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۸ مارس  ۲۰۱۵– وزن حمل و نقل: ۴۰۰ گرم

بدون دیدگاه, مهر ۲۶ ۱۳۹۹

مشخصات فنی لوازم یدکی کیا سنسور ABS جلو راست کیا موهاوی اصلی فابریک موبیز ۹۵۶۷۰ ۲J010 وزن: ۸۰ گرم– سایز: ۳x6x6اینچ – شماره مدل: ۹۵۶۷۰ ۲J010- پارت نامبر: ۹۵۶۷۰ ۲J010 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۳ فبریه  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل: ۸۵گرم

بدون دیدگاه, مهر ۱۲ ۱۳۹۹

کمک جلو کیا موهاوی مدل ۲۰۰۸ اصلی فابریک جیینون پارت ۵۴۶۵۱ ۲J001 وزن: ۱ کیلو گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل: ۵۴۶۵۱ ۲J001- پارت نامبر:۵۴۶۵۱ ۲J001– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۴ اکتبر  ۲۰۰۸– وزن حمل و نقل: ۱کیلوگرم  

بدون دیدگاه, مهر ۱۱ ۱۳۹۹

سیبک طبق جلو بالا کیا موهاوی اصلی فابریک جیینون پارت ۵۱۷۶۰ ۲J000 وزن:۱کیلو گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۵۱۷۶۰ ۲J000 – پارت نامبر:۵۱۷۶۰ ۲J000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۴ مارس  ۲۰۱۵– وزن حمل و نقل: ۱ کیلوگرم

بدون دیدگاه, مهر ۱۱ ۱۳۹۹

سيبك سگدست كيا موهاوي ۵۱۷۶۰ ۲J001 وزن: ۱ کیلو گرم– سایز: ۷x6x11اینچ – شماره مدل: ۵۱۷۶۰ ۲J001 – پارت نامبر: ۵۱۷۶۰ ۲J001 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۳ اکتبر  ۲۰۱۹– وزن حمل و نقل: ۱ کیلوگرم

بدون دیدگاه, مهر ۰۴ ۱۳۹۹

مشخصات فنی لوازم یدکی کیا سنسور فشار روغن OCV کیا موهاوی ۸سیلندر فابریک جیینون پارت ۲۴۳۵۵ ۳F301 وزن: ۴۰۰ گرم– سایز: ۵x60x5اینچ – شماره مدل: ۲۴۳۵۵ ۳F301 – پارت نامبر: ۲۴۳۵۵ ۳F301 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۶ می  ۲۰۱۷– وزن حمل و نقل:  ۴۰۰ گرم