سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, آبان ۰۴ ۱۴۰۰

منبع روغن ترمز کیا پیکانتو اصلی جنیون پارت ۵۸۵۱۱ ۱Y000 مشخصات فنی :وزن:۲۰۰گرم– سایز: ۵×۴  x6اینچ – شماره مدل-:۵۸۵۱۱ ۱Y000  پارت نامبر-:۵۸۵۱۱ ۱Y000-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۹ نوامبر  ۲۰۱۹– وزن حمل و نقل: ۲۰۰ گرم  

بدون دیدگاه, شهریور ۳۱ ۱۴۰۰

رادیات کولر کیا پیکانتو کره ای ۹۷۶۰۶ ۱Y000 مشخصات فنی :وزن:۱کیلو گرم– سایز: ۵x 7 x6اینچ – شماره مدل-:۹۷۶۰۶ ۱Y000  پارت نامبر-:۹۷۶۰۶ ۱Y000-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۹ می  ۲۰۱۲– وزن حمل و نقل: ۱کیلو گرم

بدون دیدگاه, تیر ۲۸ ۱۴۰۰

درپوش بکسل بند جلو کیا پیکانتو اصلی جنیون پارت ۸۶۵۱۹ ۱Y300 مشخصات فنی :وزن: ۱۵۰گرم– سایز: ۵×۴  x6اینچ – شماره مدل-:۸۶۵۱۹ ۱Y300- پارت نامبر:۸۶۵۱۹ ۱Y300– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۸ اگست ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل:۱۵۰گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۰۵ ۱۴۰۰

توری زیر شیشه جلو پیکانتو اصلی جنیون پارت ۸۶۱۵۰ ۱Y000 مشخصات فنی :وزن: ۷۰۰گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۸۶۱۵۰ ۱Y000- پارت نامبر:۸۶۱۵۰ ۱Y000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۸ سپتامبر  ۲۰۱۱– وزن حمل و نقل:۷۰۰ گرم

بدون دیدگاه, دی ۰۸ ۱۳۹۷

لوازم یدکی کیا : مشخصات فنی شبکه داخل سپر جلو کیا پیکانتو اصلی فابریک جینیون پارت۸۶۵۶۰ ۱Y510:وزن: ۳ کیلوگرم– سایز: ۲۵x49x19اینچ – شماره مدل: ۸۶۵۶۰ ۱Y510 – پارت نامبر: ۸۶۵۶۰ ۱Y510 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۴ می  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل:۳٫۳ کیلوگرم

بدون دیدگاه, دی ۰۸ ۱۳۹۷

مشخصات فنی رادیاتور آب کیا پیکانتو کره ای فابریک۲۵۳۱۰ ۱Y650:وزن: ۴ کیلوگرم– سایز: ۲۲x30x26اینچ – شماره مدل: ۲۵۳۱۰ ۱Y650 – پارت نامبر:۲۵۳۱۰ ۱Y650  – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۰ می  ۲۰۱۳– وزن حمل و نقل: ۴٫۳ کیلوگرم

بدون دیدگاه, دی ۰۸ ۱۳۹۷

لوازم یدکی کیا :مشخصات فنی دیاق سپر جلو کیا پیکانتو اصلی فابریک جینیون پارت۸۶۵۳۰ ۱Y61098680 2P000:وزن:  ۶کیلوگرم– سایز: ۳۸x20x100اینچ – شماره مدل: ۸۶۵۳۰ ۱Y610 – پارت نامبر: ۸۶۵۳۰ ۱Y610 – تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۶ می  ۲۰۱۵– وزن حمل و نقل: ۶٫۲کیلوگرم

بدون دیدگاه, آبان ۲۴ ۱۳۹۷

مشخصات فنی کارتل روغن موتور کیا پیکانتو اصلی فابریک جینیون پارت اصلی ۲۱۵۱۰ ۰۳۳۰۰:وزن: ۴۶۰گرم– سایز: ۸x 10×15اینچ – شماره مدل: ۲۱۵۱۰ ۰۳۳۰۰- پارت نامبر:۲۱۵۱۰ ۰۳۳۰۰– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۱ اوکتبر  ۲۰۱۳– وزن حمل و نقل: ۵۰۰گرم  

بدون دیدگاه, آبان ۰۴ ۱۳۹۷

کارتل روغن موتور کیا پیکانتو اصلی فابریک جینیون پارت اصلی ۲۱۵۱۰ ۰۳۳۰۰ مشخصات فنی کارتل روغن موتور کیا پیکانتو اصلی فابریک جینیون پارت اصلی ۲۱۵۱۰ ۰۳۳۰۰: وزن: ۱٫۱ کیلوگرم– سایز: ۱۵x 2×۵اینچ – شماره مدل: ۲۱۵۱۰ – پارت نامبر: ۲۱۵۱۰ ۰۳۳۰۰– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۹ ژؤن ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل: ۱٫۳۰۰ گرم– […]