سر تیتر اخبار
بدون دیدگاه, شهریور ۰۱ ۱۴۰۰

شبکه داخل سپر کیا کادنزا اصلی جنیون پارت ۸۶۵۶۹ ۳R000 مشخصات فنی لوازم یدکی کیا  :وزن:۵۰۰گرم– سایز: ۵x 5 x6اینچ – شماره مدل-:۸۶۵۶۹ ۳R000 – پارت نامبر-: ۸۶۵۶۹ ۳R000-تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۴ اگست  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل:۵۰۰گرم

بدون دیدگاه, تیر ۲۸ ۱۴۰۰

یونیت ترمز دستی کیا کادنزا اصلی موبیس ۵۹۷۹۰ ۳R700 مشخصات فنی :وزن:۱ کیلو گرم– سایز: ۵x 4 x6اینچ – شماره مدل-:۵۹۷۹۰ ۳R700- پارت نامبر:۵۹۷۹۰ ۳R700– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۳ نوامبر  ۲۰۱۹– وزن حمل و نقل:۱کیلو گرم

بدون دیدگاه, تیر ۲۸ ۱۴۰۰

کمپرسور کولر مشترک هیوندای و کیا سوناتا،اپتیما ،کادنزا کره ای ۹۷۷۰۱ ۳R000 مشخصات فنی :وزن:۲ کیلو گرم– سایز: ۵×۷  x6اینچ – شماره مدل-:-۹۷۷۰۱ ۳R000 پارت نامبر:۹۷۷۰۱ ۳R000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۳ دسامبر  ۲۰۱۲– وزن حمل و نقل:۲کیلو گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۰۷ ۱۴۰۰

کاور دستگیره کیا کادنزا اصلی جنیون پارت ۸۲۶۵۲ ۳R020 مشخصات فنی :وزن: ۳۰۰گرم– سایز: ۵×۳  x6اینچ – شماره مدل-:۸۲۶۵۲ ۳R020- پارت نامبر:۸۲۶۵۲ ۳R020– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۹ اکتبر  ۲۰۱۴– وزن حمل و نقل: ۳۰۰گرم  

بدون دیدگاه, تیر ۰۷ ۱۴۰۰

خطر عقب چپ کیا کادنزا اصلی جنیون پارت ۹۲۴۰۱ ۳R020 مشخصات فنی :وزن:۴ کیلو گرم– سایز: ۵x 20 x6اینچ – شماره مدل-:۹۲۴۰۱ ۳R020- پارت نامبر:۹۲۴۰۱ ۳R020– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۱ اکتبر  ۲۰۱۸– وزن حمل و نقل:۴ کیلو گرم      

بدون دیدگاه, خرداد ۳۰ ۱۴۰۰

صافی بنزین هیوندای کادنزا و YF اصلی جنیون پارت ۳۱۱۱۲ ۳R000 مشخسات فنی :وزن:۱ کیلو  گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-:۳۱۱۱۲ ۳R000- پارت نامبر:۳۱۱۱۲ ۳R000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۱ می  ۲۰۱۹– وزن حمل و نقل: ۱کیلوگرم  

بدون دیدگاه, اردیبهشت ۱۱ ۱۴۰۰

واشر سرسیلندر هیوندای موتورهای ۳۳۰۰cc آذرا ،کادنزا و …اصلی ۲۲۳۱۱ ۳CAB0 مشخصات فنی: وزن: ۲۰۰  گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل-۲۲۳۱۱ ۳CAB0:- پارت نامبر:۲۲۳۱۱ ۳CAB0– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۱۷ اپریل  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل: ۲۰۰ گرم  

بدون دیدگاه, آذر ۲۷ ۱۳۹۹

کلید ترمز دستی کیا کادنزا اصلی فابریک جیینون پارت ۹۳۳۰۰ ۳R390 BLH وزن: ۳۰۰گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۹۳۳۰۰ ۳R390 BLH- پارت نامبر:۹۳۳۰۰ ۳R390 BLH– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۷ می  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل: ۳۰۰گرم

بدون دیدگاه, آبان ۱۰ ۱۳۹۹

زه سپر عقب کیا کادنزا اصلی فابریک جیینون پارت ۸۶۶۸۱ ۳R110 وزن: ۴۰۰ گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۸۶۶۸۱ ۳R110- پارت نامبر:۸۶۶۸۱ ۳R110– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۷ مارس  ۲۰۱۲– وزن حمل و نقل: ۴۰۰گرم

بدون دیدگاه, آبان ۱۰ ۱۳۹۹

درپوش تلسکوپی چپ و راست کیا کادنزا اصلی فابریک جیینون پارت ۹۸۶۸۱ ۳R000 وزن: ۵۰ گرم– سایز: ۵x11x6اینچ – شماره مدل:۹۸۶۸۱ ۳R000- پارت نامبر:۹۸۶۸۱ ۳R000– تاریخ اولین موجودی در بازار: ۲۵ مارس  ۲۰۱۶– وزن حمل و نقل: ۵۰گرم